Måleritjänster

MÅLERI INVÄNDIGT

Att arbeta hemma hos våra kunder är ett förtroende vi vårdar och tar på största allvar. Varje uppdrag genomförs och avslutas med största noggrannhet och med minsta möjliga inverkan på kundens vardagsmiljö. Innan vi börjar med underarbetet, spackling, slipning, mm vill vi försäkra oss om att kunden känner sig trygg med de val och beslut som tagits. Det är bra om ytor vi ska behandla är så rena och lättillgängliga som möjligt. Vi börjar alltid med att täcka in och skydda ytor som har det behovet. Våra arbetsmoment utför vi så kostnadseffektivt som möjligt med kvalitén i fokus.

FÖNSTERMÅLERI

Fönster slits extra mycket av väder och vind och kan därför behöva renoveras oftare än fasaden. Träet mår oftast bäst om det målas och underhålls i ett och samma system. Vi har därför gedigen kunskap i äldre måleritekniker såsom, traditionell linoljefärg, mfl, men även dagens system som tex akrylatfärg, emulsionsfärg och alkydfärg.

TRADITIONELLT MÅLERI

Vi har utbildning och kunskap om traditionellt måleri och material som krävs i det omfattande arbetet med att underhålla, vårda och utveckla befintliga byggnader från olika tidsepoker. Till de vanligaste traditionella metoderna hör kalkfärg, limfärg, linoljefärg och äggoljetempera. Till varje moment krävs kunskap om bindemedel, pigment, färgrytning och behandlingsmetoder. Vanligtvis när vi utför traditionellt måleri har objektet en historia med krav på speciella bevarandemetoder och byggnadsvård. Men traditionellt måleri tillämpas även på nya objekt.

MÅLERI UTVÄNDIGT

För att din fasad ska hålla sig snygg och fräsch i många år genomförs en grundlig besiktning av ytans skikt och rekommenderas sedan lämpliga åtgärder. Vi tvättar alltid innan övriga moment tillkommer och applicerar två lager färg i det slutgiltiga skiktet. Det är ditt hem vi arbetar i och därför ser vi till att hålla rent och prydligt omkring oss under arbetets gång. Att täcka in och skydda trädgård eller altan är en självklarhet.

TAPETSERING

Att välja tapet kan vara ett mödosamt men roligt projekt. Det är ett relativt enkelt sätt att tillföra hemmet en personlig prägel. Våra många år i branschen kan därför vara till nytta när du står inför val av mönster, färger och placering. Oavsett om du väljer en tapet i papper, vinyl eller ”easy up” har vi kunskapen och utrustningen för det.

MÅLNING SNICKERIER

Snickerier omfattar alltifrån dörrar, lister, handledare, räcken, fönster, smygar och foder. Beroende på hur ljuset faller på dessa ytor utförs olika tekniker och tillvägagångssätt. Vissa ytor penselmålas medan andra appliceras med färgspruta för att uppnå ett förstklassigt resultat. Snickerier är extra känsliga för damm och smuts och därför ser vi till att tvätta av och underhålla ytor och verktyg kontinuerligt under arbetets gång.